Eko skola

 Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir: 

Eko-padome
Skolas vides pārskats
Skolas vides rīcības plāns
Pārraudzība un izvērtēšana
Sasaiste ar mācību procesu
Skolas un sabiedrības iesaitīšana
Vides kodekss 
 
     Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plaša skolas sabiedrību. 

Atkritumi

Enerģija

Ūdens

Transports

Veselīgs dzīvesveids

Skolas apkārtne

Klimata izmaiņas
 
Pārtika

Meži

 

Koordinators: Ruta Stodoļņika

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free