Mācību darbs

Liepas pamatskolā izmanto skolvadības sistēmu E-klase.


Sundu sarakstu un izmaiņas tajā skatāmas E-klases sadaļā "Skolas jaunumi".


 

Pārbaudes darbu grafiks skatāms E-klasē! Kā sagatavoties pārbaudes darbam?

  

2023./2024. m.g. skola turpina īstenot: 

 

Pamatizglītības programmu 21011111 

Pirmskolas izglītības programmu 01011111

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611

 

 


Powerpoint veidošanas kritēriji - izmantot, lai sagatavotu prezentācijas. 

  

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free