Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbību darba laiks

2022./2023.m.g.

 

2.– 4. klases koris - vadītāja  Santa Augškāpa

Ansamblis  5.- 9. kl. - vadītāja Santa Augškāpa

Klavierspēle (1.- 4.kl.) - vadītāja  Santa Augškāpa

Jaunie vokālisti (1.- 9. kl.) - vadītāja Santa Augškāpa

Ansamblis 1. klasei - vadītāja Santa Augškāpa 

Mazie mākslinieki (2.- 9. kl.) - vadītāja Dace Šutka

Skolēnu teātris „Pigornieki” 1.- 9. kl. - vadītāja Ruta Stodoļņika

Rokdarbi (1. - 9. kl.) - vadītāja Elga Arāja

Robotika (4. - 6.kl.) - vadītāja Arta A.Korņējeva

Fiziskā sagatavošana 2.- 9. kl. - vadītāja Jānis Naglis

 

Citas programmas

Jaunsargi 4.- 9.kl. – vadītājs NBS instruktors Valentīns Ciguzis

Futbols - Cēsu sporta skolas treneris Dmitrijs Sļinko

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free