Vecākiem

 

Aicinām Jūs 2024.gada 28.februārī uz VECĀKU DIENU!

Piedāvājam pavērot savu bērnu mācību procesā atklātajās stundās, kā arī tikties ar pedagogiem individuālajās sarunās no 14.30 - 17.30.

Būsim precīzi un nekavēsim stundu sākumu!

 

 


 

Pašvadītās mācīšanās ceļvedis.

 

Kā vecāki var palīdzet bernam attistit pasvadito macisanos?

 


 Informācija par Valsts pārbaudes darbiem


Diagnosticējošie darbi 2022./2023.mācību gadā 


 

KĀ RĪKOTIES  MOBINGA GADĪJUMĀ?

 


Svarīga informācija par brīvpusdienām!

Brivpusdienas - pieteiksanas

Brīvpusdienu pieteikšanas iesnieguma paraugs.
 

Vecākiem par maskām


Pārtikas paku saņemšanas kārtība Liepas pamatskolā


 

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.


 
Skolā pieejams atbalsta personāls: medicīnas māsa, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekārs.

 

 

Lai kļūtu par e-klases lietotāju, palūdziet klases audzinātāju

 

reģistrēt Jūsu telefona numuru!

Pieslēgties e-klase


Noteikumi, kas jāņem vērā vecākiem dodoties uz ārzemēm


            Vecāki dodas ārpus Latvijas uz neilgu laiku, tas ir - līdz trim mēnešiem, fiziskās personas pārstāvību (t.i. bērna pārstāvību) noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā to paredz Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmā daļa. Tas nozīmē, ka vecākiem laicīgi, pirms došanās prom no valsts, pie notāra vai bāriņtiesā jāuzraksta pilnvara personai, kuras aprūpē tiek atstāts bērns.

            Ja vecāki plāno atstāt bērnu uz ilgstošu laika periodu (ilgāk par trim mēnešiem) citas personas aprūpē, ir jāsaņem bāriņtiesas atzinums par bērna nodošanas citas personas aprūpē atbilstību bērna interesēm. Tas noteikts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 451.pantā.

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free