2022./2023.mācību gada skolas kolektīvs:

Skolas administrācija:


Direktore - Anžela Kovaļova

Direktores vietniece izglītības jomā - Linda Maļčjonoka

Direktores vietniece audzināšanas jomā - Ruta Stodoļņika

Skolas pārzine - Iveta Cielēna

 

Atbalsta personāls:

LIZDA skolas arodkomitejas priekšsēdētāja - Elga Arāja 

Kancelejas pārzine - Zane Maļčjonoka

Bibliotekāre - Zita Klinklāva

Sociālais pedagogs - Zanda Zīvere

Logopēds - Linda Maļčjonoka

Speciālais pedagogs - Veronika Ovčiņņikova

 

 

Pedagogi:

Sintija Soboļeva - dabaszinību un sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja,

Veronika Ovčiņņikova - sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Ruta Stodoļņika - sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja,

Zanda Zīvere - 4.a klases audzinātāja

Arta A. Korņējeva - matemātikas skolotāja, 5.a klases audzinātāja

Anžela Kovaļova - informātikas skolotāja, 6.a klases audzinātāja,

Dace Šutka - vizuālās mākslas,dizaina un tehnoloģiju, skolotāja, 7.a klases audzinātāja,

Jeļena Černiševa - angļu valodas skolotāja, 8.a klases audzinātāja,

Inese Lāce -  latviešu valodas, literatūras skolotāja,  9.a klases audzinātāja,

Irisa Žiganova - latviešu un krievu valodas skolotāja,  

Linda Maļčjonoka - dizaina un tehnoloģiju skolotāja, 

Brigita Zēmele - fizikas un inženierzinību skolotāja, 

Santa Augškāpa - mūzikas skolotāja,          

Sanda Salmiņa - vēstures un sociālo zinību skolotājs,

Ruts Spuņģe - bioloģijas un ķīmijas skolotāja,

Valdis Nītiņš - ģeogrāfijas skolotājs,

Jānis Naglis - sporta skolotājs,

Elga Arāja - pagarinātās dienas (rīta rotaļu istabas) pedagogs, 

Zita Klinklāva - pagarinātās dienas (pēcpusdienas rotaļu istabas) pedagogs.

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free