Skolas dokumentācija

 

2023./2024. m.g. skola turpina īstenot: 

 

 

Pašvērtējuma aktualizācija par 2022./2023māc. gadu

Pamatizglītības programmu 21011111 

Pirmskolas izglītības programmu 01011111

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611

 

 


2022./ 2023.m.g.

 Liepas pamatskolas attīstības statēģija 2022. - 2025.

Audzināšanas darba programma 2022-2025

Karjeras izglītības programma (aktualizēta) 2022./2023. m.g.

Rīcības plāns vardarbības novēršanai Liepas pamatskolā

Nr.15 Iekšējās kārtības noteikumi

Nr.14 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Nr.20 Kārtība, kādā Liepas pamatskolā uzturas nepiederošas personas

Liepas pamatskolas nolikums 2021.gada 9.septembris.

Pašvērtējuma aktualizācija par2021./2022māc. gadu

Liepas pamatskolas darba kārtības noteikumi

 

2022./2023. m.g. skola turpina īstenot: 

 

Pamatizglītības programmu 21011111 

Pirmskolas izglītības programmu 01011111

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611

  


2021./ 2022.m.g.  

Pašvērtējuma aktualizācija par 2020./2021māc. gadu 

 

2021./2022. m.g. skola turpina īstenot: 

 

Pamatizglītības programmu 21011111 

Pirmskolas izglītības programmu 01011111

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611

 


Liepas pamatskolas attīstības plāns 2019. - 2021.gadam. 

PRIORITĀRĀS CAURVIJU PRASMES UN TIKUMI

AUDZINĀŠANAS UN MĀCĪBU PROCESĀ 2020./2021. M.G.

 

MAIJAM

APRĪLIM

MARTAM

FEBRUĀRIM

JANVĀRIM

DECEMBRIM

NOVEMBRIM

OKTOBRIM 

SEPTEMBRIM

 


 

Pašvērtējuma aktualizācija par 2019./2020. māc. gad


Liepas pamatskolas attīstības plāns 2020. - 2023. gadam. 

Liepas pamatskolas pašnovērtējums 

Liepas pamatskolas nolikums

Liepas pamatskolas Audzināšanas darba programma 2019. - 2022. gadam


 

 

 

 

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free